Käyttöehdot

Käyttöoikeussopimus, jonka osapuolina ovat toiminimet MIRRORS AND MORE GmbH, Trio International GmbH, Gut Nierhof 17, 59757 Arnsberg, jäljempänä: omistaja, ja rekisteröitynyt käyttäjä, jäljempänä: asiakas

1. SOPIMUKSEN KOHDE

Sopimuksella luovutetaan käyttöoikeudet kuviin, logoihin, teksteihin ja tietoihin (jäljempänä: teokset) myyntiedustusta ja mainostoimia varten koskien online- ja painettua mediaa sekä Internetin välityksellä toimivaa kauppaa. Omistaja myöntää asiakkaalle oikeuden teosten yksinkertaiseen käyttöön Saksan tekijänoikeuslain §:n 31 II mukaisesti. Omistajalla on teosten ainoana tekijänä/omistajana yksinomaiset käyttöoikeudet teoksiin.

2. KÄYTTÖAIKA

Käyttöaika alkaa kummankin osapuolen hyväksyessä sopimuksen, ja se on voimassa kuusi kuukautta. Sopimuksen kestoaika pitenee kulloinkin kuudella kuukaudella, jos joku osapuoli ei ole sitä ennen irtisanonut sopimusta yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Lainsäädännölliset määräykset, jotka koskevat oikeutta sopimuksen irtisanomiseen välittömästi ilman irtisanomisaikaa, pysyvät voimassa.

3. KÄYTTÖOIKEUDEN SISÄLTÖ

Teosten tai vastaavien tietojen luovuttamisella myönnetään ainoastaan käyttöoikeus kohdassa 1 mainittuun tarkoitukseen. Sen pidemmälle ulottuva käyttö, hyödyntäminen, monistaminen, levittäminen tai julkaiseminen ilman omistajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kiellettyä ja loukkaa tekijänoikeuksia. Epäselvissä tapauksissa on haettava suostumus omistajalta. Teoksiin saa tehdä muutoksia photo composing -käsittelyä, montaasia tai elektronisia apuvälineitä käyttäen ainoastaan omistajan etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. Teoksia, erityisesti kuva-aineistoa, ei saa jäljentää, toisintaa, valokuvata tai muutoin käyttää motiivina ilman omistajan suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa sille myönnettyjä käyttöoikeuksia kokonaan tai osittainkaan kolmannelle osapuolelle, ei myöskään yhteistyöyrityksille ilman omistajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että luovutettuja tietoja ei anneta kolmannen osapuolen käyttöön ja että niitä ei voida kolmannen osapuolen toimesta kopioida. Asiakas sitoutuu siihen, että se ei käytä tietoja enää liikesuhteen päättymisen jälkeen edelleen sekä sitoutuu palauttamaan ne ja vahvistamaan kirjallisesti, että ei pidätä itsellään mitään asiakirjoja.

4. MUUTA

Sopimuksen suhteen noudatetaan Saksan liittotasavallan lakia. Tuomioistuinpaikkana on Düsseldorf. Suullisia sivusopimuksia ei tehdä. Tämän sopimuksen muutokset ja täydennykset on tehtävä kirjallisesti; sama koskee, kun tästä muotovaatimuksesta luovutaan. Mikäli tämän sopimuksen yksittäiset määräykset ovat tai niistä tulee tehottomia, jäävät sopimuksen muut määräykset voimaan.