Tietosuoja

Tietosuoja

Tämän verkkosivuston ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasääntöjen ja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva osapuoli

MIRRORS AND MORE GmbH
Herr Müller
Gut Nierhof 17
59757 Arnsberg, Deutschland
Puh.: 02931 9666-3870
Fax: 02931 9666-98
Email: info@trio-uchten.de

Tietosuojavastaava

Great Oak Datenschutz GmbH & Co. KG
Florian Schirm
Ruhrstraße 16
59955 Winterberg
Puh.: 02985 99 99 69 0
Fax: 02985 99 99 69 3
Email: info@great-oak.de
https://great-oak-datenschutz.de/

Käsittelyn tarkoitus

Tarkoitus A: Vierailujen kirjaaminen verkkosivustolle IP-osoitteen perusteella kävijämäärän ja käytettyjen sivujen arvioimiseksi

Tarkoitus B: Järjestelmätapahtumien kirjaaminen IP-osoitteella vianmääritystä varten

Tarkoitus C: Arvioi käynnit anonyymien IP-osoitteiden perusteella

Tarkoitus D: Google Mapsia käytetään auttamaan asiakkaitamme löytämään ja paikallistamaan jälleenmyyjämme helposti

Käsittelyn oikeusperusta

Tarkoituksia A, B, C ja D käsitellään lainvoimaisten etujen perusteella EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Käsittelijän lailliset edut

Tarkoitus A: Sivustoa käytetään uusien asiakkaiden hankkimiseen ja tietojen siirtämiseen kiinnostuneille osapuolille. Tiedot kerätään tarkoitukseen A, jotta tämän sivuston tehokkuutta voidaan mitata ja sivustoa optimoida näiden tietojen perusteella.

Tarkoitus B: Järjestelmätapahtumat tallennetaan ja arvioidaansivuston teknisen saatavuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä. Tahallisesti aiheuttamien tapahtumien tunnistamiseksi ja estämiseksi kaikki tapahtumat tallennetaan yhdessä IP-osoitteiden kanssa.

Tarkoitus C: Raporttien perusteella voimme nähdä, millä verkkosivustomme alueilla saavutetaan hyviä tuloksia ja mitkä sivut ovat erityisen suosittuja. Näin voimme optimoida verkkosivustomme vastaavasti ja tehdä siitä vieläkin houkuttelevamman sinulle.

Tarkoitukseen D: Jotta voit löytää ja paikallistaa jälleenmyyjämme mahdollisimman helposti, tarjoamme sinulle vastaavan luettelon.

Tietojen vastaanottaja

MIRRORS AND MORE GmbH

Tietoja lähetetään ainoastaan seuraavalle vastaanottajalle: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, tarkoituskohdassa D kuvailtua tarkoitusta varten.

Tietojen säilytysaika

Tarkoitus A: 6 kuukautta Tarkoitus B: 6 kuukautta Tarkoitus C: rajoittamaton Tarkoitus D: rajoittamaton

Käyttäjän oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus seuraaviin omistusoikeuksiin ilmaiseksi:

a) Voit peruuttaa vapaaehtoisen suostumuksesi milloin tahansa (peruuttamisoikeus)

b) Voit pyytää yleiskatsausta kaikista tallentamistasi tiedoista milloin tahansa (oikeus tietoon)

c) Niiden tietojen osalta, joihin ei sovelleta lakisääteisiä tai sopimusperusteisia säilytysvaatimuksia, voit pyytää poistamista milloin tahansa maksutta (oikeus poistaa)

d) Voit rajoittaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn tietyille alueille milloin tahansa (oikeus rajoittaa)

e) Voit milloin tahansa vastustaa tietojenkäsittelyä, jolla suojellaan henkilötietojen käsittelijän yleistä tai oikeutettua etua, jos erityistilanteellesi on peristeita (vastalause)

f) Jos sinulla on virheellisesti tallennettuja tietoja, on sinulla oikeus korjata nämä tiedot milloin tahansa (oikeus korjata)

g) Sinulla on oikeus vastaanottaa sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää niiden lähettämista toiseen sijaintiin. (Oikeus tietojen siirrettävyyteen)

Vastustusoikeus

Jokaisella henkilöllä, jota tietojenkäsittely koskee, on oikeus vastustaa yleisen edun tai henkilötietojen käsittelijän lainvoimaiset edut turvaavaa tietojenkäsittelyä, jos hänen erityistilanteeseensa löytyy perusteet.

Valitusoikeus

Jokaisella henkilöllä, johon tietojenkäsittely vaikuttaa, on oikeus tehdä valitus maansa tietosuojavaltuutetulle tai tämän sivuston ylläpidosta vastaavalle valvontaviranomaiselle. Seuraava valvontaviranomainen on vastuussa tämän sivuston ylläpidosta:

Tietosuojasta ja tiedonvapaudesta vastaava valtion viranomainen
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Puh.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
Email: poststelle@ldi.nrw.de

Google Maps

Tämä sivusto käyttää Google Maps -karttapalvelua sovellusliittymän kautta. Palveluntarjoaja on Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google Mapsin toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Nämä tiedot välitetään yleensä Google-palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tämän sivuston tuottaja ei voi vaikuttaa kyseiseen tiedonsiirtoon.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löytyy Googlen tietosuojailmoituksessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Lisätietoja

Pyrimme tallentamaan henkilötietosi hyödyntämällä kaikkia teknisiä ja organisatorisia mahdollisuuksia, jotta ne eivät päädy kolmansien osapuolten saataville.

Sähköisessä viestinnässä täydellistä tietoturvaa ei voida taata, joten suosittelemme, että lähetät luottamukselliset tiedot postitse.

Työntekijämme ja tilaamamme palveluyritykset ovat luottamuksellisia ja noudattavat liittovaltion tietosuojalain ja muiden työhön liittyvien tietosuojasäännösten säännöksiä.