Druk

Redaktor naczelny

MIRRORS AND MORE GmbH
Gut Nierhof 17
D-59757 Arnsberg
Tel.: +49 (0) 2931 / 9666-3870
Faks: +49 (0) 2931 / 9666-98
E-mail: info@mirrors-and-more.com
www.mirrors-and-more.com

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Arnsberg pod numerem HR B 1194. Jej dyrektorem zarządzającym jest Philipp Müller. Nasz numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a UStG to: DE328534698.

Redakcja

Za publikowane treści, zgodnie z § 6 MDStV, odpowiada Philipp Müller, adres jak wyżej.

Prawa autorskie

© 2024 MIRRORS AND MORE GmbH, Arnsberg, wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia i grafika zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami dotyczącymi ich ochrony. Zawartość niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim bez naszej uprzedniej zgody.

Odpowiedzialność

MIRRORS AND MORE GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że zamieszczone informacje są aktualne, poprawne ani kompletne. Ponadto MIRRORS AND MORE GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane użyciem lub rozpowszechnianiem tych informacji lub w związku z ich rozpowszechnianiem lub użyciem. MIRRORS AND MORE GmbH zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub zmiany podanych informacji w dowolnym momencie. Prawa autorskie MIRRORS AND MORE GmbH, TRIO. Wszelkie prawa zastrzeżone: teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, animacje i filmy oraz ich rozmieszczenie na stronach internetowych MIRRORS AND MORE GmbH są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami dotyczącymi ich ochrony. Treść niniejszej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na tej stronie, które mogą być chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa dotyczącego marek oraz prawom własności ich zarejestrowanego właściciela.