Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Administratorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Ich dane osobowe traktujemy jako poufne zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką ochrony danych osobowych.

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest

MIRRORS AND MORE GmbH
Herr Müller
Gut Nierhof 17
59757 Arnsberg, Niemcy
Tel.: 02931 9666-3870
Faks: 02931 9666-98
E-mail: info@trio-uchten.de

Inspektor ochrony danych

Great Oak Datenschutz GmbH & Co. KG
Florian Schirm
Ruhrstraße 16
59955 Winterberg
Tel.: 02985 99 99 69 0
Faks: 02985 99 99 69 3
E-mail: info@great-oak.de
https://great-oak-datenschutz.de/

Cel przetwarzania danych

Cel A: rejestrowanie odwiedzin na stronie internetowej na podstawie adresu IP w celu oceny liczby odwiedzających i odwiedzanych stron

Cel B: Rejestrowanie zdarzeń systemowych za pomocą adresu IP w celu rozwiązywania problemów

Cel C: Ocena odwiedzin na podstawie anonimowych adresów IP

Cel D: Mapy Google ułatwiają naszym klientom znajdowanie i lokalizowanie naszych sprzedawców

Podstawa prawna przetwarzania danych

Cele A, B, C i D są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawnie uzasadnione interesy podmiotu przetwarzającego dane

Cel A: Strona służy do pozyskiwania nowych klientów i przekazywania informacji zainteresowanym stronom. Aby móc mierzyć jej efektywność i optymalizować ją na podstawie tych danych, zbierane są dane do celu A.

Cel B: aby móc zagwarantować długoterminową dostępność techniczną strony, zdarzenia systemowe są zapisywane i oceniane. Aby móc rozpoznawać zdarzenia spowodowane celowo i zapobiegać im, wszystkie zdarzenia są przechowywane razem z adresami IP.

Cel C: Na podstawie raportów możemy stwierdzić, które obszary naszej strony osiągają dobre wyniki i które podstrony są szczególnie popularne. W ten sposób możemy odpowiednio zoptymalizować naszą stronę internetową i uczynić ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla użytkowników.

Cel D: Aby ułatwić użytkownikom znalezienie i zlokalizowanie naszych sprzedawców, udostępniamy odpowiednią listę.

Odbiorcy danych

MIRRORS AND MORE GmbH

Dane zostaną przesłane do Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia w powyżej opisanym celu D.

Okres przechowywania danych

Cel A: 6 miesięcy
Cel B: 6 miesięcy
Cel C: nieograniczony
Cel D: nieograniczony

Prawa użytkownika

Użytkownikowi, jako posiadaczowi danych, przysługują nieodpłatnie następujące prawa własności:

a) Może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych (prawo do wycofania zgody)

b) Może w każdej chwili zażądać przeglądu wszystkich przechowywanych przez nas danych (prawo do informacji)

c) Może w każdej chwili zażądać bezpłatnego usunięcia danych, które nie podlegają żadnym ustawowym ani umownym wymogom przechowywania (prawo do usunięcia)

d) Może w każdej chwili ograniczyć swoją zgodę na przetwarzanie danych do określonych obszarów (prawo do ograniczenia)

e) Może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych, które służy zabezpieczeniu interesu publicznego lub prawnie uzasadnionych interesów podmiotu przetwarzającego, jeżeli istnieją powody jego szczególnej sytuacji (prawo sprzeciwu)

f) Jeżeli użytkownik nieprawidłowo zapisał dane, ma on prawo w dowolnym momencie je poprawić (prawo do poprawek)

g) Użytkownik ma prawo do otrzymania jego danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania ich w inne miejsce (prawo do przenoszenia danych)

Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, które służy zabezpieczeniu interesu publicznego lub prawnie uzasadnionych interesów podmiotu przetwarzającego, jeżeli istnieją powody jej szczególnej sytuacji.

Prawo do odwołania się

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść odwołanie do organu nadzorującego ochronę danych w swoim kraju lub do organu nadzorczego odpowiedzialnego za administratora tej strony. Jest nim:

Komisarz stanu ds. ochrony danych i wolności informacji
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel .: 0211 / 38424-0
Faks: 0211 / 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi Map Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Do korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Więcej informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać dane osobowe użytkowników przy użyciu wszystkich dostępnych środków technicznych i organizacyjnych tak, aby nie były dostępne dla osób trzecich.

Podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą.

Zatrudnieni przez nas pracownicy i firmy usługowe są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów federalnej ustawy o ochronie danych oraz innych przepisów o ochronie danych związanych z pracą.